Användarvillkor

 

§ 1 Easyfootball drivs av Corella Tickets AB (org nr 556907-1698) nedan kallat Företaget. Företaget förmedlar tillträde, nedan kallat ”Fotbollsbiljetter” till evenemang, nedan kallat ”Fotbollsmatcher”, runt om i världen, i andra hand, via köp till privatpersoner och företag, nedan kallat Kunder, via sajten efb.labscodium.net. Easyfootball är inget direktombud för fotbollsarenor och är heller inte ansvarig för Fotbollsmatchens genomförande, presentation, kvalitet eller innehåll.

§ 2 Vid köp av Fotbollsbiljett på sajten efb.labscodium.net, accepterar Kunden det pris som presenteras på efb.labscodium.net i samband med köpet. Kunden accepterar också att priset på efb.labscodium.net kan skilja sig från det pris som presenteras i annat sammanhang än köptillfället.

§ 3 Det är Kundens uppgift att kontrollera att Fotbollsbiljett som erhållits, stämmer överens med Kundens köp av Fotbollsbiljett via efb.labscodium.net. Det är också Kundens skyldighet att hålla sig uppdaterad om tillhörande Fotbollsmatch enligt Fotbollsbiljett, har blivit inställd eller att ändringar gällande datum och/eller tid har gjorts. Vid ändringar av tid och/eller datum eller vid inställd Fotbollsmatch ansvarar ej Easyfootball för återbetalning eller återlösen av Fotbollsbiljett. Kunden ansvarar själv för att kontakta arenan/arrangören. Vid återlösen från arenan/arrangören återbetalas priset som representeras för arenan/arrangören, exklusive service- och distributionsavgifter, och ej det pris som presenterades på efb.labscodium.net i samband med Kundens köp.

§ 4 Köpt Fotbollsbiljett återlöses ej av Easyfootball. Kunden är bunden till köpet och distansavtalslagens regler om att ångerrätt gäller ej vid köp av fotbollsbiljetter eller evenemangsbiljetter enligt paragraf 11:12 i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

§ 5 Fotbollsbiljetter som Kunden köper via Easyfootball.se gäller för den Fotbollsmatch Kunden köpt i enlighet med Kundens bokningsbekräftelse som sänds i samband med köpet via e-mail till Kunden. Easyfootball har en skyldighet att tillgodose kunden med Fotbollsbiljett inom kategori och sektion som överensstämmer med Kundens köp och bokningsbekräftelse via efb.labscodium.net. Det är Kundens skyldighet att följa instruktioner som ges av Easyfootball, per e-mail eller telefon, gällande hantering av Fotbollsbiljett.

§ 6 Leverans av Fotbollsbiljett sker till Kundens boende i det land där Fotbollsmatch äger rum. Kunden har en skyldighet att meddela Easyfootball, e-mail, minst sju (7) dagar innan Fotbollsmatchen med specifikationer om Kundens boende enligt det uppgifter som förfrågas i Kundens bokningsbekräftelse.

§ 7 Med Fotbollsbiljett menas inträde inkluderande plats inom viss sektion och Fotbollsbiljetten presenteras och levereras i fysisk eller digital form genom pappersbiljett, kupong, kort, säsongskort, e-biljett, sponsorbiljett eller annat underlag som ger Kunden inträde till Fotbollsmatch.

§ 8 Easyfootball garanterar Kunden platser i rad, upptill tre (3) personer om inte annat informeras till kunden i samband med köpet. Vid köp av fler Fotbollsbiljetter kan fördelningen bli annorlunda, men Easyfootball garanterar att ingen i Kundens sällskap sitter ensam.

§ 9 Kundens måste vara 18 år eller ha målsmans godkännande för att kunna genomföra köp på Easyfootball.se.

§ 10 Kunden ges möjlighet att betala med kort eller faktura på Easyfootball.se. Easyfootball använder sig av WebPay i samband med betalningar och därför gäller WebPay betalningsvillkor som presenteras i samband med köpet. Vid betalning mot faktura använder via WebPay är Kunden skyldig att betala det belopp och enligt det förfallodatum (15 dagar efter fakturadatum) som uppges i enlighet med information på faktura genom WebPay. Vid köp förbiner sig Kunden att betala hela beloppet innan datum för Fotbollsmatch.

WebPay Faktura:

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Easyfootball.se(Corella Tickets AB) överlåtna till Svea Ekonomi AB . Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenadbetalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso

WebPay Delbetala:

Genom vårt samarbete med Svea Ekonomi AB kan du teckna ett kontokreditavtal och därmed kunna delbetala ditt köp. Kredittiden väljer du genom att kryssa i det kampanjalternativ som passar dig bäst. Köpet kan alltid betalas i sin helhet närsomhelst, innan förfallodag.

Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

Har du några frågor så kan du ringa 08-51493113 för närmare information.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr, löptid 12 månader, 0 % ränta, uppläggningsavgift 195 kr, aviavgift 29 kr: 10,68 %.

Allmänna villkor hittar du här.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation hittar du här.

WebPay Kortbetalning

Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU. Vi använder SveaWebPays hostade PCI-DSS-certifierade kortbetalningslösning. Vi accepterar följande kort: Visa, MasterCard. Pengarna reserveras på ditt konto vid ordertillfället. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) mycket säkert krypterade. Inga kortnummer sparas. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet 3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet.

§ 11 Alla personuppgifter som registreras i samband med köpet, kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Kunden har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

§ 12 Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till tredje part.

§ 13 Alla priser som visas på Easyfootball.se är inklusive moms.

§ 14 Easyfootball reserverar sig mot eventuella felskrivningar och tekniska problem som kan uppstå på sajten efb.labscodium.net.

§ 15 För att Kunden ska kunna genomföra ett köp på efb.labscodium.net, godkänner denne att Kunden är införstådd samt accepterar Easyfootballs Användarvillkor.

 

 

 

<< Till menyn för kundtjänst