Dina personuppgifter

Norway personuppgiftspolicy redogör för vilken typ av personuppgifter som Easyfootball (Corella Tickets AB) Sverige och dess företagsgrupp (nedan benämnda ”vi” eller ”Easyfootball (Corella Tickets AB)”)samlar in både online (t.ex.genom appar) och offline och hur vi använder denna information. Vänligen läs igenom denna policy noggrant.

Vi samlar in information om dig när du öppnar ett konto, när du köper biljetter, när du e-postar eller ringer oss, från de biljettkontor som vi själva driver eller på annat sätt hanterar samt när du använder våra webbplatser, appar och sociala medier. Vi använder denna och annan information för att kunna erbjuda en bättre service, marknadsföring och support för dig och våra andra kunder (bland annat genom att analysera din information för att kunna ge dig ett personligt anpassat bemötande).

När du exempelvis öppnar ett konto, köper biljetter, laddar ner en av våra appar eller ringer till oss, kan vi komma att be om ditt samtycke till att använda din information för ett särskilt ändamål. Dina valmöjligheter avseende hur vi använder din information hittar du här.

Som auktoriserad biljettagent säljer Easyfootball (Corella Tickets AB) biljetter på uppdrag av tredje part som tillhandahåller eller sponsrar ett evenemang, eller som driver den verksamhet där vi håller våra evenemang. Vi hänvisar till dessa artister, agenter, arrangörer och sponsorer från vilka vi får biljetter att sälja som våra “Evenemangspartners”. Vi kommer att dela din information med våra Evenemangspartners och kan även komma att dela din information med tredje part, i enlighet med vad som ytterligare beskrivs här.

Easyfootball (Corella Tickets AB) är personuppgiftsansvarig (dvs. den som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter) vad avser all den information som Easyfootball (Corella Tickets AB) samlar in och mottar om dig när du använder våra tjänster.

Easyfootball (Corella Tickets AB) är bunden av, och använder din information i enlighet med Personuppgiftslag (1998:204).

Cookies
I likhet med många online-företag använder vi cookies (dvs. små textfiler som genom vår webbplats placeras på din dator) och spårningsverktyg. För mer information om cookies på denna webbplats och hur du stänger av cookies, klicka här.

Vi inhämtar information om dig på olika sätt

Direkt från dig. T.ex. om du registrerar dig för ett erbjudande, öppnar ett konto, deltar i en tävling, laddar ner en app eller köper biljetter, lägger in en kommentar på vår webbsida, ställer en fråga, e-postar eller tar kontakt med Easyfootball (Corella Tickets AB)s kundservice.

Genom din användning av våra webbplatser och appar. Du kan använda våra webbplatser och appar via en dator, telefon, s.k. tablet eller annan enhet. Vi använder spårningsverktyg som browser cookies och web beacons på vår webbsida och appar för att samla in information om din användning. Om du vill veta mer om detta, klicka på vår Cookiespolicy.

Från tredje part. T.ex. om du väljer att använda ett socialt media som är integrerat med vår webbsida eller app, kommer detta sociala media från tredje part att ge oss viss information om dig. Informationen kan inkludera ditt namn och e-postadress. Dina aktiviteter på våra webbplatser och appar kan läggas upp på det sociala mediets plattform. Mer information om de tredje parter från vilka vi erhåller information finns här.

Information om dig som vi kan spara

Vi använder följande information för det ändamål som beskrivs i denna personuppgiftspolicy:

Din kontakt- och kontoinformation. Vi sparar kontaktinformation som du tillhandahåller oss (t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-post, hemvist, språk) när du öppnar ett Easyfootball (Corella Tickets AB)-konto, köper biljetter eller deltar i våra tävlingar eller kampanjer.

Din betalnings- och faktureringsinformation. Vi sparar betalning- och faktureringsinformation som du tillhandahåller oss, t.ex. kreditkortsnummer och postnummer när du köper biljetter. På din begäran kan vi även spara din betalnings- och faktureringsinformation för att underlätta dina framtida köp.

Information som du lägger upp på nätet. T.ex. sparar vi information som du lägger upp på vår webbsida och på tredje parts sociala media som vi har tillgång till (t.ex. recensioner som du skriver eller enkäter som du fyller i). När du lägger upp information på nätet får du inte kränka andras rättigheter (däribland rätten till privatliv) och du bör vara medveten om att andra kan använda, tagga eller återpublicera informationen på ett sätt som du inte förväntar dig (även på ett olagligt sätt). Du är medveten om att vi och andra (däribland våra Evenemangspartners) kan använda och publicera alla de uppgifter som du har lagt upp på nätet, på vår hemsida eller när du använder appar eller sociala medier.

Information om dina preferenser. Vi kan samla in information om evenemang som du tycker om eller produkter du köper eller frågar om (t.ex. som del av en undersökning eller din recension av ett evenemang). Vi kan också spara information om intressen och demografiska kategorier utifrån din kontakt med oss för att ge dig en bättre service och förse dig med mer specifik information. T.ex., om du köper biljetter till en viss show och flera personer som besökte denna show även har köpt biljetter till en annan konsert, kan vi skicka dig information om den konserten.

Information från andra företag. Vi sparar information som vi får från andra företag (t.ex. dina intressen, inköp och typ av hushåll). Vi kan också lägga till information till dina uppgifter som vi har fått från andra företag eller källor. T.ex. kan vi kontrollera att de uppgifter vi har stämmer överens med andra databaser och vi kan även lägga till demografisk information. Mycket av denna information får vi med hjälp av allmänt tillgängliga källor såsom offentligt tillgängliga adressregister eller från marknadsundersökningar i form av konsumentpaneler.

Användning av vår hemsida. Om du använder våra webbsidor kan vi samla in information om den webbläsare du använder och din IP-adress (detta är ett nummer som identifierar en specifik nätverksenhet på internet och krävs för att din enhet ska kunna kommunicera med webbplatser). Vi kan komma att se vilken webbsida du kom från, vad du använde och inte använde vår webbsida för och vilken webbplats du besöker när du lämnar oss.

Information om app-användning. Om du använder våra appar, kan vi inhämta information om din GPS-position eller din enhets unika identifierare. Vi kan också få information om den typ av enhet du använder, eller vilken version av operativsystem som används på din dator eller enhet. Vi kan exempelvis titta på hur ofta du använder appen och var du har laddat ner den ifrån. Om du tillåter oss kan vi även scanna ditt musikbibliotek när du laddar ner våra appar så att vi kan skicka dig information om händelser som du kan vara intresserad av i ditt område. Dina val om hur vi kan använda din information hittar du här.

Information inhämtad från e-postsvar. I samband med e-post som vi skickar till dig kan vi samla in information utifrån hur du svarar, till exempel hur många gånger meddelandet öppnas eller hur många gånger du klickar på länken. Se vår Cookiespolicy för mer information.

Övrig information om din kontakt med oss. T.ex., om du kommer i kontakt med oss genom ett biljettkontor, via e-post, telefon eller sociala medier (t.ex. Facebook).

Vi kan komma att använda din information på följande sätt och för följande ändamål

För att kunna erbjuda dig produkter, tjänster, kontoinformation och support. T.ex. kan vi använda dina uppgifter för att bekräfta din anmälan till ett evenemang. Om du ger oss din väns uppgifter kommer vi att använda dessa för att tillhandahålla tjänster som du begär av oss. Innan du ger oss dina vänners information så ska du se till att få deras tillåtelse till att dela den informationen med oss.

Skicka meddelanden i samband med din transaktion och evenemang du har närvarat på. T.ex. kan vi skicka e-postmeddelanden angående ditt konto eller biljettköp eller fråga om du vill skriva en recension om ett evenemang. Vi kan också kontakta dig angående denna policy eller någon av våra andra policys eller villkor.

Identifiera trender och intressen. Vi använder din information för att få veta vad dina preferenser är så att vi kan förbättra vårt erbjudande till dig samt ge dig ett mer relevant och personligt bemötande. Vi kan komma att kombinera informationen vi får från dig med den information som vi får från tredje part. Vi analyserar även våra kunders beteende.

Att övervaka och förbättra våra produkter, tjänster och webbplatser. Vi analyserar dina uppgifter för att förbättra vår kunskap om dig och vår kundbas i allmänhet. Vi gör detta för att kunna fatta bättre beslut om våra tjänster, reklam, produkter och innehåll, baserat på en mer välgrundad bild av hur våra kunder använder våra nuvarande tjänster och för att kunna erbjuda en mer personlig service.

Att förhindra eller upptäcka olagliga beteenden eller att skydda eller genomdriva lagliga rättigheter. T.ex. kan vi använda dina uppgifter för att förhindra otillåten andrahandsförsäljning av biljetter, missbruk av våra immateriella rättigheter (t.ex. vårt eller våra Evenemangspartners varumärke), bedrägeri (däribland kreditkortsbedrägerier och bedrägerier vi tror har hänt i samband med kampanjer eller evenemang) eller andra brott.

I säkerhetssyfte. Din information kan även användas för att skydda vårt företag, anställda, kunder, tredje part eller vår/deras egendom (däribland evenemang som du har deltagit i och våra webbplatser) i enlighet med vad som är tillåtet enligt lag.

För marknadsundersökningsändamål. Vi kan komma att kontakta dig som en del av de marknadsundersökningar som vi genomför. Du kan välja att inte delta.

För att kunna förse dig med skräddarsydd reklam och beteendebaserad reklam. Vi samarbetar med andra företag för att kunna erbjuda dig reklam som vi tror att du kommer tycka är relevant och användbar. Detta kan inkludera reklam som visas på våra egna webbsidor, appar, eller annonser som vi lägger ut på andra företags webbsidor. Marknadsföringen kan baseras på information som samlats in av oss eller tredje part eller kan baseras på dina aktiviteter på våra sidor eller på tredje parts webbsidor. Den andra typen av marknadsföring kallas “online eller tredje parts beteendestyrda annonsering”. Se vår Cookiespolicy för mer information och de val du har.

I marknadsföringssyfte. Med ditt medgivande kan du bli kontaktad av oss via e-post, SMS, telefon eller på annat sätt med information eller erbjudanden om våra kommande evenemang, produkter eller tjänster (däribland nyhetsbrev). Vi kan även komma att skicka information till dig på uppdrag av andra företag, men vi ger inte dessa företag ditt namn eller dina kontaktuppgifter. Med ditt medgivande kan du även bli kontaktad direkt av tredje part, exempelvis välgörenhetsorganisationer och detaljhandelsföretag, företag som erbjuder tjänster inom finans, hälsa eller fritid, eller tjänsteabonnemang.

Tillåtet enligt lag. Under vissa omständigheter kan vi också använda dina uppgifter till andra ändamål i enlighet med vad som är tillåtet enligt gällande lag.

Du har vissa val om hur vi använder din information

När du öppnar ett konto, köper biljetter eller laddar ner våra appar, kan vi be om ditt samtycke för att samla in, bearbeta eller använda din personliga information för specifika ändamål.

Om du önskar att återkalla ett samtycke som du har gett oss för användning av dina personuppgifter vänligen meddela oss skriftligen eller ange dina önskemål med hjälp av de tillvägagångssätt som beskrivs i detta avsnitt.

Du bör vara medveten om att ifall du väljer att inte ge oss ditt medgivande eller om du återkallar ditt medgivande så kan du inte ta del av vissa av våra erbjudanden.

Förutom att meddela oss skriftligen kan du välja någon av följande metoder för att återkalla ditt samtycke:

Du kan välja att inte få marknadsföringskommunikation. För att inte längre få e-postmeddelanden eller textmeddelanden, klicka här eller följ instruktionerna i reklamen du får. Du kan också välja att inte få reklam via textmeddelanden genom att svara “STOP”. Du kan hitta instruktioner om hur du stänger av push-meddelanden på enhetens inställningar. Det kan ta ungefär tio dagar att behandla din begäran. Oroa dig inte! Även om du väljer att inte få marknadsföringskommunikation, kommer vi ändå se till att skicka transaktionsmeddelanden. T.ex. kan vi ändå kontakta dig angående dina beställningar.

Du kan välja att inte få våra nyhetsbrev. För att inte längre få våra nyhetsbrev uppdatera ditt konto eller följ instruktionen i något av våra nyhetsbrev som du får ifrån oss.

Du kan kontrollera och välja bort användningen av cookies och spårningsverktyg. För att lära dig hur du använder cookies och andra spårningsverktyg klickahär.

Du kan kontrollera och välja att förhindra oss ifrån att använda spårningsverktyg på dina enheter. T.ex. kan du stänga av GPS-lokalisering eller push-meddelanden med hjälp av inställningarna på din telefon. Varje push-meddelande har en avregistreringslänk.

Vi kan komma att dela din information med följande tredje parter

Inom Easyfootball (Corella Tickets AB). Vi kan dela dina uppgifter eller delar av dina uppgifter med samtliga som ingår i koncernen för något av de ändamål som anges i denna policy.

Våra Evenemangspartners. Vi kommer att dela dina uppgifter med våra Evenemangspartners så att de kan hålla i evenemanget till vilket biljetter har köpts, analysera kundernas beteende, ge bättre service och support till kunder och för andra ändamål som beskrivs i våra Evenemangspartners personuppgiftspolicy (däribland marknadsföring). Du bör läsa denna policy för att förstå hur våra Evenemangspartners behandlar dina personuppgifter.

Utvalda tredje parter. Om du har samtyckt till att bli kontaktad via e-post eller på annat sätt av utvalda tredje parter, kan vi ge dina uppgifter till utvalda tredje parter, och dessa tredje parter kan använda denna information för marknadsföring eller reklamändamål.

Våra tredjepartsleverantörer. Vi kan komma att dela din information med tredje part så att dessa kan tillhandahålla tjänster till oss (t.ex. posten, kurirservice, callcenter eller marknadsundersökningsföretag), men när vi gör detta kommer vi att ingå ett skriftligt avtal som skyddar din information.

Tredje parter som tillhandahåller varor och tjänster som köpts av dig. Din information kan även delas med berörda tredje parter som erbjuder varor och tjänster som du har köpt via vår webbplats (t ex avbeställningsförsäkring eller varor), så att de kan hantera och utföra dina beställningar (bl a genom att kontakta dig).

Om vi tror att vi måste för att följa lagar och krav eller för att skydda oss själva, Evenemangspartners eller tredje part. När det är tillåtet enligt lag kan vi även dela information som begärs av en myndighet eller annat behörigt organ eller organisation, för att skydda eller upprätthålla våra rättigheter eller Evenemangspartners eller tredje parts rättigheter, eller för att förhindra bedrägerier (däribland kreditkortsbedrägerier och misstänkta bedrägerier vid kampanjer eller evenemang) och andra brott.

Eventuell ny ägare till hela eller delar av vår verksamhet. När det är tillåtet enligt lag kan vi ge en ny ägare dina personuppgifter som ska användas för de ändamål som anges i denna policy – och vi kan också ge en potentiell ny ägare denna information – men endast efter det att vi har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa säkerheten och sekretessen för den informationen.

Våra webbsidor och appar är inte ämnade för barn

Våra webbsidor och appar är ämnade för vuxna. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är förälder eller förmyndare och tror att ditt barn kan ha gett oss information, kontakta oss. Du kan även skriva ett brev till oss.

Vi använder standardsäkerhetsåtgärder

Vi har säkerhetsåtgärder på plats för att skydda din information. Säkerhetsåtgärderna vi använder beror på vilken typ av information som har samlats in. Internet är inte 100% säkert. Vi kan inte garantera att din användning av våra webbsidor kommer att vara helt säker. Var försiktig när du använder internet. Dela inte ditt lösenord med andra.

Vi kan överföra din information till andra länder

Överföringen av din information för användning i enlighet med denna policy och Cookiespolicy kan innebära att din information överförs till andra länder (även utanför Europa). Det kan vara så att lagarna i andra länder inte skyddar din information på samma sätt som i ditt hemland. Vi har dock vidtagit lämpligt tekniskt och avtalsmässigt skydd för dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar.

Vi kan ha länkar till tredje parts webbsidor och tjänster som vi inte kontrollerar

Om du klickar på en av dessa länkar kommer du att komma vidare till webbsidor som vi inte kontrollerar. Denna policy gäller inte för personuppgiftshantering på dessa webbsidor. Läs personuppgiftspolicyn på dessa webbsidor noggrant. Vi är inte ansvariga för sådana tredje parters webbsidor.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor, klagomål eller behöver en kopia på den information som vi har om dig

Du har rätt att, en gång per kalenderår, kostnadsfritt begära och få en rapport om dina personuppgifter som behandlas av Easyfootball (Corella Tickets AB). En sådan begäran skall vara skriftlig och skickas till Easyfootball (Corella Tickets AB) Lärkvägen 10, 133 38 Saltsjöbaden.

Kontakta oss om du har några frågor eller klagomål angående denna personuppgiftspolicy eller vill begära en kopia på den information som vi har om dig. Vänligen inkludera inte ditt kreditkortsnummer eller annan ekonomisk eller känslig information i ditt e-postmeddelande.

För att korrigera, ändra eller uppdatera information som du har gett oss, eller för att dra tillbaka ett samtycke som du har gett oss klicka här.

Om vi uppdaterar denna policy

Från tid till annan kan vi göra ändringar till vår personuppgiftspolicy. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar i denna policy i enlighet med vad som krävs enligt lag. Vi kommer också att lägga upp en uppdaterad policy på vår webbsida. Den uppdaterade policyn kommer att ha ett annat datum och versionsnummer. Vänligen besök vår webbsida regelbundet för uppdateringar.

Vilka vi är

Vi är Easyfootball (Corella Tickets AB). Du kan läsa mer om oss här.

<< Till menyn för kundtjänst